Friday, August 13, 2010

photo_lox| ramadhan's here :)

girls' section :)
hah, yg ni form 6 a.k.a the Pertina
mixed guys, mixed nasi minyak plus mixed vegetables and mixed behaviours... :-D
"hai, saya form 3..."

venue: dewan makan SMKA Segamat

1st ramadhan @ smka segamat.
segar amat rasanya.
^___^~!@#$%%$#@!~akuseoranggurubiasa|one@rtz|2010.hakcipta gua ni.~!@#$%%$#@!~

No comments: